Especialització

Reuneix, en forma de guies, uns itineraris accessibles a tothom que recorren el patrimoni natural, cultural, històric i monumental de Celrà

Ubicació

Celrà.

Web

http://fiiivee.blogspot.com/2008/11/caminant-per-celr.html