ESPAI Barri Vell – Pati Feliu
Tipologia Espai Urbà
Ubicació Pati Armenguer
Titularitat Particular
Estat actual En us
Accessibilitat No
Pàrquing No
Antecedents i història  Casa particular
USOS  
Activitats Culturals que es poden realitzar Escèniques, lectures, pessebre vivent, flors
Periodicitat d’utilització Ocasional
Observacions  Particular. Cal avisar amb antelació
GESTIÓ I RECURSOS  
Gestió Ajuntament 
Titular Regidoria de Cultura
Contacte Cultura