Descripció

Allotja el servei de Centre Obert i disposa d’aules que es posen a la disposició de les entitats del municipi. Actualment, s’hi desenvolupen activitats fixes, com el servei de Centre obert i altres d’esporàdiques, organitzades pel mateix ajuntament o les entitats que ho sol·liciten.

 
ESPAI ESCOLES VELLES
Tipologia Centre Educatiu
Ubicació Països Catalans, s/n
Titularitat Municipal
Estructura i distribució 2 aules de 120 m2 i 1 aula de 160 m2, ball, 2 canviadors, sala de professors i despatx
Estat actual En us
Dèficits 1 aula/espai escènic més, 1 magatzem. Un sponsor
Accessibilitat Si
Pàrquing Si
Antecedents i història  Va començar el 2001, i el 2010 es construeix l’edifici
USOS  
Activitats Culturals que es realitzen Dansa en totes les seves facetes i disciplines entorn al cos i el moviment. Tècniques de circ 
Altres activitats que es realitzen Tallers i cursos
Periodicitat d’utilització Diària
Impacte i implicació social Molt alta. Un dels referents del poble
GESTIÓ I RECURSOS  
Gestió Municipal
Titular Rosa Casas
Contacte 972 492 658
Recursos tècnics  Tot el necessari pel el correcte desenvolupament 
Recursos materials Tot el necessari pel el correcte desenvolupament 
Recursos humans Tècnics de totes les especialitats que es fan.