ESPAI Barri Vell – Plaça Cors Guinard
Tipologia Espai Urbà
Ubicació Plaça de les Ametllers 
Titularitat Municipal
Estructura i distribució Plaça diàfana
Estat actual En us
Accessibilitat Si
Pàrquing No
Antecedents i història  Plaça del poble
USOS  
Activitats Culturals que es poden realitzar Escèniques, lectures, pessebre vivent, flors
Altres activitats  Musicals populars 
Periodicitat d’utilització Ocasional
GESTIÓ I RECURSOS  
Gestió Ajuntament 
Titular Regidoria de Cultura
Contacte Cultura