Descripció

L’edifici principal de l’antiga fàbrica Brillas i Pagans acull el Centre Cívic, amb servei de bar-restaurant, i centralitza els serveis culturals de l’Ajuntament. La fàbrica es troba a l’entrada de ponent del poble, a la carretera de Juià.

Des del 2003, any en què es va finalitzar el procés de recuperació, l’edifici dóna cabuda a la biblioteca municipal, el centre cívic, el local d’entitats, les aules de l’Escola Municipal d’Art, una sala d’exposicions, les aules de l’Escola de Música del Gironès, la ràdio municipal i les oficines de les àrees de Cultura, Joventut i Comunicació de l’Ajuntament.

 
ESPAI La Fàbrica
Tipologia Polivalent
Ubicació Ctra. de Juià, 73
Titularitat Privat
Estat actual En us
Accessibilitat Si
Pàrquing No
USOS  
Activitats Culturals que es realitzen Dansa, música
Periodicitat d’utilització Diària
Impacte i implicació social Mig
GESTIÓ I RECURSOS  
Gestió Associació El Local
Contacte 676  562 069

Web