Especialització

A la Biblioteca s’hi poden trobar tot tipus de llibres i també documents en suport electrònic (CD’s, Cd-roms i DVD’s). Integren el fons més de 12000 llibres, uns 400 cds de música de tots els estils, unes 1000 pel·lícules de cinema i documentals.

Ubicació

Celrà.

Enllaços videografia

Web

https://biblioteca.celra.cat/