Especialització

Escriptora

Ubicació

Bordills 

Experiències Artístiques (cv)

Tinent d’Alcalde Àrea de Cultura i Festes Tinent Delegada de l’àrea

d’Hisenda, Joventut, Serveis Socials i Esports.

Web

http://www.bordils.cat/index.php/ajuntament/equip-de-govern