Sant Joan de Mollet

Situat a la plana al·luvial que forma el Ter a l’altura de les Gavarres, aquest petit poble d’uns 500 habitants es va consolidar sobre el promontori on es troba l’església neoclàssica de Sant Joan. El nucli històric que envolta l’església conserva els carrers estrets i petites places medievals, sense haver sofert gaires modificacions.
Sant Joan de Mollet està envoltat del paisatge agrari que caracteritza aquesta zona del Gironès, camps ordenats de secà al costat de les fileres arbrades de pollancres, que donen pas a l’explosió de natura i biodiversitat del riu Ter.

Catàleg de patrimoni del Ter-Gavarres

Localització

Informació