L’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Celrà porta a terme el projecte MicroEcoRegió Ter Gavarres, el qual té per finalitat impulsar el producte local i ecològic i la cadena de valor implicant producció, comerç, turisme i serveis.

Es tracta d’una iniciativa local d’economia de cicle curt que vol apropar i canalitzar sinergies entre els productors primaris (pagesos, propietaris de sòl agrícola, ramaders, etc.), els distribuïdors, i els punts finals de venda (bars, restaurants, botigues alimentàries, etc.).

La creació de la MicroEcoRegió Ter Gavarres també permetrà crear productes ecològics i Km 0 amb una marca i distintius propis del Ter Gavarres, incrementar la sobirania alimentària de la regió i generar ocupació vinculada al sector a partir de la recuperació d’espais de conreu en desús i del foment de la creació de cooperatives o petites empreses que transformin productes

La MicroEcoRegió Ter Gavarres és una iniciativa per la dinamització econòmica del territori d’EcoRegió,SL i l’agrupació de Municipis Ter Gavarres, liderat per l’Ajuntament de Celrà i amb el suport de la Diputació de Girona.

Podeu trobar més informació al següent enllaç: MicroEcoRegió Ter Gavarres