Bordils

Poble situat a la plana al·luvial del Ter, un cop ha superat el congost entre les Gavarres i la Muntanya dels Sants Metges. El creixement del poble s’ha consolidat al voltant de la carretera entre Girona i Palamós, i la via del tren; deixant el centre històric i l’espectacular església gòtica de Sant Esteve enmig del paisatge agrícola tradicional.
La proximitat al riu ha vinculat tradicionalment Bordils amb la silvicultura, una característica que conforma un paisatge únic amb grans parcel·les de pollancres alineats, anomenats el Ban, que contrasten amb el mosaic agrícola per un costat, i alhora contrasten amb la vegetació natural de ribera a tocar del riu. Aquesta complexitat de conreus, arbredes i bosc natural, proporciona una varietat de colors i textures en constant canvi segons l’estació de l’any.

Catàleg de patrimoni del Ter-Gavarres

Localització

Informació

Restaurants i bars